Замовити зворотній дзвінок

  ПРОПОЗИЦІЯ (ОФЕРТА)
  ПРО УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТОВАРІВ  В ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІ

  ПРАТ «Едельвіка»  пропонує (надає оферту) укласти договір купівлі-продажу  тканин в асортименті , надалі Товару, на умовах і в порядку, які вказані нижче. Покупець, діючи з метою придбання Товару, приймає умови цієї пропозиції про укладення договору купівлі-продажу товарів (далі – Договір) на наступних умовах.

  Наведений нижче текст є договором між інтернет-магазином, сайт якого розміщений в мережі Інтернет на електронному сервісі  tkanyny.edelvika.com ,  а його власником ПРАТ  Едельвіка», що має назву надалі «Продавець», і користувачем послуг Інтернет-магазину, що має назву надалі «Покупець», і визначає умови купівлі-продажу товарів Покупцем через сайт інтернет-магазину.

  Загальні положення

  1.1. Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією (офертою) будь-якій фізичній особі (надалі – Покупець) укласти договір купівлі-продажу товарів. Зазначений договір є публічним, тобто згідно зі статтею 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх покупців.
  1.2. Положення цієї пропозиції (оферти) визначають всі істотні умови Договору та є однаковими для всіх покупців.
  1.3. Відповідно до статті 642 Цивільного Кодексу України повним і беззастережним прийняттям умов даної пропозиції (оферти), що підтверджує укладення Договору купівлі-продажу товарів на запропонованих нижче умовах, є факт оформлення та підтвердження замовлення.
  1.4. Оформленням Замовлення Покупець підтверджує погодження та безумовне прийняття ним умов цієї пропозиції (оферти).
  1.5. Укладаючи Договір (тобто акцептуючи умови цієї Пропозиції (Оферти) шляхом оформлення Замовлення), Покупець підтверджує наступне:
  а) Покупець цілком і повністю ознайомлений і згоден з умовами даної пропозиції (оферти);
  б) він дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних , який діє діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням Договору Покупець  підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України “Про захист персональних даних”, про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Покупець  також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень, не змінюючи при цьому мету обробки персональних даних. Обсяг прав Покупця, як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”, йому відомий і зрозумілий.

  Терміни та визначення

  2.1. Продавець – Приватне акціонерне товариство  «Едельвіка», що є зареєстрованою  відповідно до законодавства України юридичною особою та знаходиться за адресою: м. Луцьк, вулиця Карбишева,  будинок 2, 43023,
  2.2. Тканини – товар визначений Продавцем, опис яких розміщений за Продавцем  на  електронному сервісі tkanyny.edelvika.com та може супроводжуватися його зображенням.
  2.3. Покупець – дієздатна фізична особа (що досягла вісімнадцятирічного віку), яка здійснює замовлення Товарів у Продавця з використанням Сервісу tkanyny.edelvika.com на умовах даної публічної пропозиції (оферти).
  2.4. Замовлення – заявка Покупця на купівлю Товарів, адресована Продавцю, яка оформлена і надана Продавцю за допомогою програмних засобів сервісу tkanyny.edelvika.com


  2.5. Сервіс tkanyny.edelvika.com – сукупність даних, доступ до яких здійснюється за допомогою веб-браузера і  програмних модулів, об’єднаних єдиною системою управління, розташованих в мережі Інтернет за адресою tkanyny.edelvika.com.
  2.6. Дата купівлі – продажу – дата отримання Товару Покупцем або його представником у відповідному в пункті доставки,  зазначеному у замовленні Покупця.

  Предмет договору купівлі-продажу товарів

  3.1. Продавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цією пропозицією (офертою) про укладення договору купівлі-продажу товарів, продати, передати у власність Покупця Товар, на підставі Замовлення Покупця, а Покупець зобов’язується отримати такий  Товар та сплатити його вартість у відповідності до умов Договору.
  3.2. Продавець зобов’язується поставити виключно наявний Товар .У випадку відсутності замовленого Товару Продавця на дату відвантаження, Продавець має право не виконувати замовлення в частині такого Товару, або ж за погодженням Покупця, замінити його на аналогічний.
  3.3. Продавець гарантує, що Товар не переданий у заставу, чи не знаходиться у спорі, під арештом і на нього не поширюються права третіх осіб.
  3.4. Продавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності, передбачені законодавством, що регулює сферу правовідносин, які виникають і діють в процесі виконання договору, а також гарантує, що має право на реалізацію товару без будь-яких обмежень, відповідно до вимог чинного законодавства України і зобов’язується нести відповідальність у разі порушення прав Покупця в процесі виконання договору і реалізації товару.
  3.5. Покупець приймає умови цієї пропозиції (оферти) та укладає Договір в момент оформлення Замовлення шляхом натискання на кнопку“Замовити” через Сервіс tkanyny.edelvika.com або іншим способом, що означає підтвердження Покупця про ознайомлення з текстом цієї пропозиції (оферти) та згоду з її  умовами.

  Порядок оформлення Замовлення

  4.1. Покупець самостійно оформляє Замовлення через  Сервіс tkanyny.edelvika.com шляхом додавання обраних Товарів у “Кошик” шляхом натискання кнопки “Додати у кошик” або в інший спосіб та підтвердження прийняття цієї Пропозиції (оферти).
  4.2. Оформити Замовлення на Товари можуть зареєстровані Покупці на Сервісі tkanyny.edelvika.com або ті, які надали достатню, в т.ч.  для здійснення платежу  контактну інформацію .

  Ціна та порядок оплати

  5.1. Товар продається за цінами, встановленими на дату та час оформлення замовлення Покупцем, які включають податок на додану вартість.
  5.2. Актуальні ціни на кожен Товар на дату здійснення Замовлення зазначаються на Сервісі  tkanyny.edelvika.com. Ціна Товару, що вказана на Сервісі tkanyny.edelvika.com, може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку.
  5.3. Вартість пакувальних матеріалів включена у ціну Товарів та не підлягає додатковій оплаті Покупцями разом з розрахунком за Товари. Кількість необхідних пакувальних матеріалів визначається самостійно Продавцем з урахуванням замовленого асортименту Товарів тощо.

  5.4. Покупець набуває Товари, зазначені в розміщеному на Сайті замовленні, а також оплачує  їх на умовах передоплати на рахунок Інтернет-магазину, та  у спосіб,  зазначених  на Сервісі tkanyny.edelvika.com.

  5.5 Загальна вартість Замовлення, що включає повну вартість Товарів підлягає оплаті і вказується на Сайті при оформленні і в момент розміщення Замовлення.

  5.6 Вартість доставки Товару  до місця доставки  оплачує Покупець згідно тарифів служби доставки.

  Порядок приймання-передачі Товару. Умови повернення

  6.1.Покупець має право придбати Товар, розміщений на Сервісі tkanyny.edelvika.com  у місці доставки Товару, погодженому у Замовленні.

  6.2. Покупець зобов’язаний отримати Товар  у відповідному відділенні служби  доставки, обраному під час оформлення Замовлення. Покупець має можливість як самостійно звернутися до вказаного відділення служби доставки  з метою отримання Товару, або ж уповноважити іншу особу на вчинення таких дій, в тому числі, уклавши Договір доручення.

  6.3. Покупець зобов’язаний отримати Товар у відділенні служби доставки  в строки, обрані при замовленні та на повну суму яка вказана в такому замовленні.

  6.4. Умови повернення Товарів:

  6.4.1. Тканини, тюлегардинні і мереживні полотна тощо належної якості  не  підлягають обміну (поверненню) у відповідності до Постанови КМУ  від 19 березня 1994 р. N 172.

   


  6.4.2 У всіх інших випадках, в тому числі повернення товару з недоліками, істотними недоліками, Продавець і Покупець керуються ЗУ « Про захист прав споживачів» .

  6.4.3  Повернення коштів відбувається тільки після отримання повернутого товару Продавцем та перевірки його стану. Доставка   Товару під час його повернення у зв’язку з порушенням його якості проводиться за рахунок Постачальника.

  Права та обов’язки Продавця

  7.1. Продавець має право, погодивши з Покупцем,  змінювати ціни на Товар,    замовлений Покупцем, асортимент Товару на дату та час відвантаження.
  7.2. Продавець має право в односторонньому порядку змінювати замовлення, в тому числі повністю або частково відмовитись від виконання Замовлення, у випадку відсутності Товару у Продавця станом на дату та час відвантаження.
  7.3. Продавець зобов’язаний забезпечити та гарантувати відповідність якості Товару вимогам якості на території України.

  Права та обов’язки Покупця

  8.1. Покупець має право:

  Отримати Товар в  пункті доставки  самостійно, або ж з залученням представника.
  Відмовитися від приймання Товару у випадку невідповідності його характеристик раніше замовленому товару.
  Користуватися іншими правами згідно положень чинного законодавства України.

  8.2. Покупець зобов’язаний:

  Надавати Продавцю достовірну, правдиву та коректну інформацію, у тому числі при реєстрації на Сервісі tkanyny.edelvika.com.
  Оплачувати Товар згідно розрахункових та товаросупровідних документів за зазначеною у них ціною.
  Оплачувати комісії банків і платіжних систем, за допомогою яких здійснюється оплата.

  Відповідальність сторін

  9.1. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві внаслідок неналежного використання Товарів, попередньо замовлених на Сервісі tkanyny.edelvika.com та придбаних у Продавця.
  9.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов’язань у разі надання Покупцем недостовірної або помилкової інформації.
  9.3. Продавець і Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов’язань відповідно до чинного законодавства України та положень цього Договору.
  9.4. Продавець або Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань, якщо невиконання є наслідком таких непереборних обставин як: війна або воєнні дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, акти або дії органів державної влади, зміна митних правил , обмеження імпорту та експорту, що виникли незалежно від волі Продавця та/або Покупця після укладення цього договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов’язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону і надає документи, що підтверджують наявність таких обставин, видані уповноваженими на те органами.

  Строк дії Договору

  10.1. Договір вважається укладеним з моменту оформлення та підтвердження Покупцем Замовлення на Сервісі tkanyny.edelvika.com та діє до прийняття та повної оплати Товару Покупцем.
  10.2. Одностороння зміна умов цього Договору не допускається, за виключенням зміни ціни та асортименту товару тощо Продавцем, як зазначено в цьому Договорі.

  Інформаційні повідомлення

  11.1. Реєструючись на Сервісі tkanyny.edelvika.com, Покупець дає Продавцю згоду на отримання інформаційних повідомлень від Продавця та його партнерів, що діють на підставі договору з Продавцем, за допомогою служб коротких повідомлень (SMS), через мобільні додатки viber, what’s app,  imessage,  telegram та електронної пошти.
  11.2. У будь-який момент Покупець має право відмовитися від отримання такої розсилки, написавши повідомлення на електронну адресу edelvika.tk@gmail.com


  Правила використання матеріалів, розміщених на Сервісі tkanyny.edelvika.com

  12.1. Сервіс tkanyny.edelvika.com містить матеріали, товарні знаки, фірмові найменування та інші матеріали, що охороняються законом, включаючи, але не обмежуючись, тексти, фотографії, графічні зображення.
  12.2. Весь зміст на Сервісі tkanyny.edelvika.com охороняється законодавством України.
  12.3. Покупець не має права використовувати матеріали, розміщені на Сервісі tkanyny.edelvika.com як то: копіювати та використовувати  фотографії  Товарів  з метою перепродажу таких товарів третім особам без письмового дозволу  Продавця, вносити зміни, публікувати, передавати третім особам, брати участь у продажу або відступленні, створювати похідні продукти та ін.

  Інші умови

  13.1. Укладений згідно даної пропозиції договір купівлі-продажу товару вважається укладеним на території України і таким, що діє в рамках законодавства України.
  13.2. Укладений згідно даної пропозиції договір купівлі-продажу товару набирає чинності з моменту оформлення та підтвердження Замовлення та діє до моменту повного виконання зобов’язань сторін за ним.
  13.3. Недійсність будь-якого пункту або частини договору, укладеного згідно даної пропозиції, не призводить до недійсності договору в цілому.
  13.4. Усі спори, що виникають між Покупцем і Продавцем, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення врегулювання спірного питання, Покупець або Продавець можуть звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства.
  13.4. Продавець має право вносити зміни в текст цієї пропозиції на власний розсуд у будь-який момент і без попереднього повідомлення Покупців. Актуальна (діюча) редакція пропозиції завжди доступна на  Сервісі tkanyny.edelvika.com.
  13.5. Відсутність підписаного між Продавцем і Покупцем примірника договору, укладеного згідно даної пропозиції, на паперовому носії з підписами сторін,  не є підставою визнання цього договору не укладеним. Проведення підтвердження замовлення на  Сервісі tkanyny.edelvika.com  у відповідності із здійсненим Покупцем Замовленням на  Сервісі tkanyny.edelvika.com вважається акцептом Покупця (відповідно до ст. 642 і гл. 54 Цивільного кодексу України) і є моментом набрання чинності договору купівлі-продажу товарів.
  13.6. При виникненні претензій/ пропозицій  Покупець може звернутися за телефоном:

   

  +38 (0332)78-60-42

  або електронною поштою edelvika.tk@gmail.com
  ПРАТ «ЕДЕЛЬВІКА»
  м. Луцьк; вул. Карбишева, будинок 2, 43023
  Код в ЄДРПОУ 20134458
  ІПН: 201344503178
  Свідоцтво платника ПДВ 100284190

  Поточний рахунок № 26007055521058 в ПАТ КБ
  «ПРИВАТБАНК» код банку 303440